top of page

Vi jobbar för en grön framtid. 

Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi utvecklat ett miljötänkande i syfte om att värna om såväl den interna som externa miljön.

Vårt miljöarbete

Hos Smålands Band står framtiden i fokus vilket innebär att miljön alltid är en viktig aspekt i åtanke, vare sig det gäller leverantörer, vår egna produktion eller de transporter vi använder oss utav.  I samarbete med olika miljöinstitutioner och tillsammans med både leverantörer och kunder samarbetar vi för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Den miljöpåverkan Smålands Band har idag kommer framförallt från vår produktion av textilier, våra transporter, tjänsteresor och vår förbrukning av el och förbrukningsvaror. Våra produkter är till 100 % återvinningsbara.

Miljöpåverkan
Åtgärder

Vår målsättning är att miljöperspektivet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och att våra insatser kan bidra till att skapa en bättre omvärld för denna men framförallt kommande generationer.

Vi använder oss främst av miljöcertifierade transportbolag med specifika mål för ett aktivt miljöarbete. I samarbete med våra transportbolag har vi anpassat vårt förpackningssystem efter lastbilarnas mått för att minska tomrum i lastutrymmet och därmed antalet transporter. Ett aktivt arbete sker dagligen för att samordna de leveranser som lämnar vårt väveri i Skillingaryd. Vi arbetar i största möjliga mån med lokala eller närliggande leverantörer och samarbetspartners för att på så vis undvika onödigt långa transportsträckor.

Transporter och logistik
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARDS OCH OEKO-Tex Standard

Alla våra produkter och lösningar är certifierade och godkända enligt GOTS och OEKO-Tex standards. Detta innebär att vi samarbetar enbart med leverantörer som har dessa certifikat på sina råvaror. Som certifierade enligt OEKO-Tex Standard 100 arbetar vi för att alla de textilier vi använder oss utav är ansvarsfullt tillverkade, hela vägen från råvara till färdig produkt som lämnar vårt väveri i Småland.  All bomull vi använder oss av är dessutom odlad enbart på ekologiska grunder och förutsättningar. 

bottom of page